За нас

ДКТ ”Дора Габе” на 50 години

През февруари 1952 година актьорите от драматичния театър в Добрич Михаил Михайлов и Николай Новаков подготвят първото куклено представление - „Червената шапчица”. Главната роля е поверена на Руска Цекова - художествен ръководител на Самодейния куклен театър в града.На 1 януари 1963 година с постановление на Министерския съвет кукленият театър е одържавен и става филиал на драматичния. С постановление от 1 април 1981 година кукленият театър става самостоятелен институт.

За шестдесетгодишната дейност на театъра са създадени 210 постановки, изнесени са около 12 400 представления пред около 1 209 000 зрители. Над 150 са представленията в чужбина в рамките на фестивали и турнета в Словакия, Югославия, Мексико, Афганистан, Швейцария, Италия, Германия, Унгария, Австрия, Испания и многократно в Турция. Театърът е спечелил и множество международни награди.Държавният куклен театър „Дора Габе” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерството на културата. От януари 2011 година е културен институт в областта на сценичните изкуства на делегиран бюджет.

ТВОРЧЕСКИ СЪСТАВ НА ТЕАТЪРА ПРЕЗ ПЕРИОДА 1952-2012 г.

Руска Цекова - художествен ръководител
Никола Богданов - художник
Анка Крумова - актриса
Велико Божилов - актьор
Мария Георгиева - актриса
Мильо Георгиев - актьор
Петър Великов - актьор
Радка Пенчева - актриса
Софка Стоянова - актриса
Димитър Жеков - актьор
Иван Янков - актьор
Петранка Петрова - актриса
Павлина Георгиева - актриса
Николай Василев - актьор
Тошка Богданова - актриса
Маргарита Богданова - актриса
Енчо Петров - корепетитор
Софийка Георгиева - актриса
Румен Димитров - актьор
Йовка Маринова - актриса
Тодор Бекяров - актьор
Мария Божкова - актриса
Божидар Божков - актьор
Веселина Йорданова - актриса
Михаил Василев - директор
Симеон Симеонов - актьор
Параскева Жекова - актриса
Петранка Димова - актриса
Мария Димитрова - актриса
Светослав Михайлов - актьор
Емил Темелакиев - актьор
Господин Господинов - актьор
Радка Кирова - актриса
Веселина Йорданова - ст. актриса
Радосвета Ганчева - ст. актриса
Добри Парушев - ст. актьор
Кръстьо Дренски - зав. лит. бюро
Людмил Бешков - драматург
Илияна Балийска - актриса
Маргарита Шишкова - актриса
Георги Ряпов - актьор
Звезда Димова - актриса
Ефтим Василев - ст. актьор
Александър Павлов - ст. актьор
Сашо Серафимов - драматург
Даниела Стойчева - актриса
Петър Петков - актьор
Светлана Урумова - актриса
Стефан Стефанов - сценограф
Мая Новоселска - актриса
Миглена Вълкова - актриса
Елена Лафазанова - актриса
Димитър Костадинов - актьор
Красимир Койчев - актьор
Маруся Петрова - режисьор
Николай Кателиев - директор
Юлия Стоянова - актриса
Екатерина Илиева - актриса
Стефан Москов - режисьор
Павлин Пръвчев - режисьор
Таня Запрянова - сценограф
Иван Шаферов - актьор
Красимир Добрев - ст.актьор
Весела Богданова - актриса
Александър Петров - актьор
Евелина Ханджиева - сценограф
Антонио Угрински - актьор
Румен Куртев - актьор
Бистра Боева - ст. актриса
Валентина Хамамджиева - актриса
Димитър Ялнъзов - актьор
Даниела Христова - режисьор
Мая Младенова - актриса
Юлия Коларова - актриса
Мартин Радилов - актьор
Мирослава Демирева - актриса
Мила Коларова - актриса
Димитрина Славова - актриса
Татяна Тотева - актриса
Теодора Попова - режисьор
Теодора Желева - актриса
Велислава Кирилова - актриса
Филип Янев - актьор