Афиш

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ

Дата: Час: Къде: Пиеса: Свободни места:
1.03. 9:00 ЦДГ 9 „Бабомартенска приказка“
1.03. 10:00 ЦДГ 7 „Бабомартенска приказка“
1.03. 11:00 ЦДГ 8 „Бабомартенска приказка“
2.03. 10:00 ЦДГ Стожер „Бабомартенска приказка“
6.03. 11 :00 - „Трите прасенца“
7.03. 16 :00 ЧУ \"Леонардо да Винчи\" „Червената шапчица“
9.03. 14.30 СОУ „Л.Каравелов“ „Облачето“
11.03. 12.30 ОУ “Йовков“ „Хензел и Гретел“
11.03. 15.30 СОУ „Л.Каравелов“ „Облачето“
11.03. 14:00 ОУ „Христо Ботев“ „Хензел и Гретел“
12.03. 10:00 ОУ“Христо Ботев“ „Хензел и Гретел“
12.03. 14:00 ОУ“Христо Ботев“ „Жива вода“
13.03. 11:00 - „Жива вода“
14.03. 12.30 СОУ \"Славейков\" „С буквите напред“
15.03. 9.30 ЦДГ 24 „Трите прасенца“
15.03. 10.30 ЦДГ 29 „Трите прасенца“
16.03. 9.30 ЦДГ 26 „Облачето“
18.03. 14:00 ОУ„Стефан Караджа“ „Жива вода“
20.03. 11:00 - „Хензел и Гретел“
22.03. 15:00 - „Жива вода“
23.03. 11:00 СОУ „Талев“ „С буквите напред“
24.03. 10:00 ЦДГ 20 „Лека нощ, съкровище“
25.03. 10.30 СОУ „Кл.Охридски“ „Шехерезада“
25.03. 11.30 СОУ „Кл.Охридски“ „Шехерезада“
27.03. 11:00 - „Лека нощ, съкровище“
28.03. 9.30 ЦДГ Балчик „Трите прасенца“
28.03. 10.30 ЦДГ Балчик „Трите прасенца“
28.03. 12.30 Двореца „Трите прасенца“
29.03. 9.30 ЦДГ18 „Лека нощ, съкровище“
30.03. 9.30 ЦДГ 10 „Лека нощ, съкровище“
30.03. 10.30 ЦДГ 32 „Лека нощ, съкровище“
31 9 СОУ „Кл.Охридски“ „С буквите напред“